Innovation

Kreativa lösningar skrädarsydda till dina behov

Hastigheten och frekvensen av hur ett enkelt krav kan bli väldigt problematiskt inom överskottslagren med flygplansdelar är fascinerande. Till exempel kunde man tro att delen finns på flygplatsen i Chicago, men sedan får man veta att den ligger i öknen i New Mexico eller på en annan avlägsen plats. Vi har ett stort nätverk av kurirer runt om i världen som vi kan ringa vid behov för att minimera sådana förseningar.

Kanske finns denna del inte alls på överskottsmarknaden och inte heller tillgänglig från OEM. Erfarenheten har lärt oss att många enheter kan anpassas för att bli till den del som du behöver ha. Kanske kan den nödvändiga delen hämtas från en större montering för att uppfylla begäran. Eller så finns det kanske tillgängligt en utbytbar version.

Har du någon gång ringt till en tillverkare som du har känt i många år och fått veta att han har köpts upp av ett konglomerat eller har upphört med sin verksamhet? Även andra telefonkoder eller tidszoner kan orsaka förseningar. Eftersom vi är centraliserade och börjar arbeta tidigt och slutar sent, kan vi fungera som en förlängning av din inköpsavdelning - en som aldrig "har stängt".

Vi uppdaterar hela tiden vår databas med ny information som finns tillgänglig. De senaste förvärven och sammanslagningarna noteras. Data över delnummer uppdateras konstant när ny information finns tillgänglig så att vi kan handla snabbt och effektivt.