Quality Image

הסמכת ASA-100 שלנו – על פי דרישות חוזר הייעוץ 00-56 של FAA – מבטיחה שכל החלפים שאנו מספקים יעמדו בדרישות התקן של מחלקת בקרת האיכות שלכם.

הצג את אישור ה-ASA

  • מאז תחילת דרכנו, היינו מוסמכים על ידי ASA-100. תקן זה מבטיח שכל החלפים שמספקת Great Lakes Global יעמדו בדרישות בקרת האיכות שלכם.

  • כל חלק חילוף מקורו בספק המאושר על ידי FAA. הוכחה לכך נשמרת בתיקינו למשך שבע שנים.

  • כל פריט בר-תיקון מסופק בלוויית טופסי FAA 8130-3 ו/או EASA Form 1. חלפים ניתנים לתיקון ושיפוץ מסופקים בלוויית טופס שחרור כפול – 8130-30 ו/או EASA Form 1. אישורי שחרור מסוגים אחרים זמינים לעתים על פי דרישה.

  • טופס 8130-3 זמין במקרים רבים לגבי חלפים שאינם בני תיקון. לכל הפחות, פריטים שלא ניתן לתקן מסופקים עם אישורי OEM.

  • כל החלקים מסופקים בלוויית תצהיר העדר תקריות (non-incident statement) של חברת Great Lakes Global.

  • כל החלפים החדשים או אלה שתוקנו/שופצו מגיעים עם תעודת אחריות. ביכולתנו לסייע בתיקונים בעבור לקוחותינו ולהעביר חלפים למוסכים לצורך בדיקת אחריות. כל החלקים שאנו מוכרים מסופקים לתקופת נסיון של 30 יום, אלא אם צוין אחרת.

התחייבות

  • AOG של 24 שעות ביממה – ארבעה אנשי קשר זמינים מסביב לשעון.