SparesSolution

במקרים רבים קשה מאד לאתר חלפים שאינם מצויים במלאי. תנו ל-Great Lakes Global לפתור בעבורכם את הבעיות הללו. בכל יום, צוות המכירות שלנו חוקר את שוק החלפים לתעופה ומלקט שלל פרטים רלוונטיים. אנו רותמים את המידע, הנסיון והקשרים שלנו לטובתכם, כדי שתוכלו להתפנות לסוגיות חשובות אחרות.

אנו מכירים היטב את הבעיות הקשורות לדרישות חלפים – אנחנו פותרים אותן, זה כל מה שאנחנו עושים. בשלושים שנות נסיון בשוקי החלפים הדינאמיים צברנו ידע רב-ערך. למדנו שתשומת לב לפרטים, עבודה קשה ומושכלת, והתנהלות ישרה הן סוד ההצלחה העסקית שלנו.

  • מנין להשיג את חלק החילוף הנדרש?

  • האם האישורים תקפים?

  • האם כל הצדדים המעורבים אמינים?

  • האם חלק החילוף יסופק מתי שהוסכם וכפי שהוסכם?

  • האם המחיר תחרותי?

תנו לנו לדאוג לדברים האלה, כדי שתוכלו להקדיש את מרב תשומת הלב לעניינים דוחקים יותר. אנו מכירים באמיתות הממרה "אתה איכותי רק כמו העבודה האחרונה שלך", ולכן אנו מקפידים לספק תמיד את השילוב המיטבי של מחיר, אספקה ואישורים ולתת לכל לקוחותינו שירות עד הסוף, כך שבפעם הבאה שמנו יהיה השם הראשון שיעלה בדעתכם.